Зміст

Титулка
Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в початковій освіті
Інформаційні технології підтримки прийняття рішень у забезпеченні прикордонної безпеки держави
Напрями використання інформаційних технологій педагогічними працівниками навчальних закладів
Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони та захисту кордону
Web-орієнтовані засоби організації навчального процесу
Інтерактивна система для вивчення правил дорожнього руху для платформи android
Візуальні моделі даних моніторингових досліджень
Інформаційні і комунікаційні технології в післядипломній освіті: цікаві знахідки і ресурси для сучасного вчителя
Використання ікт під час викладання шкільного курсу хімії та біології як шлях до формування інформаційної компетентності учнів
Планшет і мистецька освіта
Особливості використання програмного забезпечення у роботі вчителя математики
Розробка системи керування контентом сайту
Особливості розробки мобільної версії сайту
Автоматизація управління взаємодією з клієнтами
Автоматизована система формування голосових повідомлень для допомоги людям з обмеженими можливостями зору
Розробка inteliwheelchair для людей з обмеженими можливостями
Розробка системи автоматизованого ведення товарообігу
Візуальне програмування з google blockly як основа знань для майбутньої професії програміста
Сучасний інструментарій вчителя географії та біології
Моделювання соціальних мереж та дифузія інновацій
Використання ситуацій, максимально наближених до реальних професійних дій під час формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів
Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні фізики та астрономії
Програмна система виявлення нечітких дублікатів зображень
Методична робота з кадрами в системі медіаосвіти дошкільного навчального закладу
Аналіз помилок вчителів при створенні дистанційних курсів
Розв’язок транспортної задачі з використанням середовища matlab
Використання сервісу glogster у виховній роботі з учнями
Можливості використання сервісів time line у позакласній виховній роботі з інформатики
Розвиток професійної компетентності вчителів української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Використання гіс на уроках економічної і соціальної географії
Порівняльна характеристика стану поверхневих вод у басейні річок дністер та південий буг з використанням сучасних інформаційних технологій
Розрахунок та візуалізація інтегральних індексів забруднення якості довкілля м. вінниця з викоританням сучасних інформаційних технологій
Впровадження елементів дистанційного навчання на уроках математики для організації безперервного навчання учнів
Youths'addiction on computer games as one of the risks of modern information and communication technologies
Блог-портфоліо як засіб самооцінки сучасного педагога
Підвищення фахового рівня вчителів фізичної культури засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках зарубіжної літератури як умова фахового зростання вчителя-словесника
Обчислення обсягу електронних освітніх ресурсів
Розробка мережевого додатку для формування консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України
Розвиток та впровадження комп’ютерної програми «set based story generator»
Розробка навчаючої програми «вивчення гратчастих кодів»
«Віртуальна кафедра педагога-новатора» як складова міжвузівського інтернет-порталу «interbrama»
Можливості використання сервісів google в закладах післядипломної освіти: на прикладі комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти»
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі
Вплив інтернету на комунікативний розвиток підлітків
Використання сучасних інформаційних технологій у розробці та проведенні начального квесту
Модель функціонування ситуаційного центру
Інформаційні та комунікаційні технології в освіті
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів
Проблеми контролю знань в умовах дистанційного навчання
Хмарні сховища даних
Використання існуючих сервісів для створення інтерактивних вправ
До питання вивчення динаміки розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Способи аналізу мережевого трафіку комп’ютерної мережі
Автоматизація та управління живою чергою на підприємстві
Віртуальна екскурсія у роботі вчителя
Stem, steam, stream як основа політехнічної освіти сучасного школяра
Вплив інформаційних технологій на функціонування системи управління під час проведення спеціальних прикордонних операцій
Методи виявлення подібності між об’єктами
Використання веб-ресурсів для покращення візуального сприйняття інформації учнями молодших класів
Методи відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
Еволюція конвеєра рендерингу в відеокартах
Поєднання традиційних та інноваційних методів у культурно-просвітницькій роботі науково-технічної бібліотеки вінницького національного технічного університету
Технологія “веб-kвест” як сучасна дидактична модель навчання
Проектуємо інтерактивну освітню подію в групі дошкільного навчального закладу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Зарубіжний досвід і перспективи запровадження дистанційної освіти
Огляд онлайн-сервісів для створення дидактичних матеріалів
Google classroom – ефективний інструмент сучасного вчителя
Використання телекомунікаційних технологій під час викладання трудового навчання
Модель розвитку самоосвітньої компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти засобами дистанційного навчання
Формування у майбутніх учителів практичних умінь і навичок застосування поштового сервісу gmail у навчально-виховному процесі
Оцінка продуктивності роботи обчислювальних систем та програмного забезпечення
Використання інформаційно-комунікаційних технологій як умова підвищення філологічної освіти
Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на уроках географії
Дистанційне навчання: проблеми та перспективи їх вирішення
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖІВ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ
РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «МОБІЛЬНА АПТЕЧКА»
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАННОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ КОРПОРАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ Learn2Java
РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ SMARTBUY
ВІЗУАЛЬНИЙ ЕФЕКТ РОЗШИРЕННЯ ЕКРАНУ SMARTLIGHT
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ SECURE SHOPPING APPLICATION
РОЗРОБКА ТА ПРОСУВАННЯ НА РИНОК ВІРТУАЛЬНОГО МАГАЗИНУ ОДЯГУ З ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ
МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «ORGLIFE» ЯК SMART-ОРГАНАЙЗЕР
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ DAYS PANNER
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПЛАНУВАЛЬНИКА ЗАДАЧ
ІНТЕРАКТИВНИЙ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ОРГАНІЗАЦІЇ КВЕСТІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛЬНОГО СВІТУ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МОЛОДІ ТА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ АКЦІЙ
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ РОЗУМНОГО ЛІЖКА
РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ «SMART INTERACTIVE DESK»
МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧІВ
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СНУ
WEB-РЕСУРС ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ»
Список використаної літератури
Перелік учасників конференції у алфавітному порядку